Seal niêm phong

-15%
 Kẹp chì - Seal cáp thép  Kẹp chì - Seal cáp thép
5,500₫ 6,500₫
-11%
 Kẹp chì cối cho Container hàng xuất khẩu  Kẹp chì cối cho Container hàng xuất khẩu
8,500₫ 9,500₫
-14%
 Seal niêm phong nhựa  Seal niêm phong nhựa
250,000₫ 290,000₫

Seal niêm phong nhựa

250,000₫ 290,000₫