Dây đai ràng hàng lashing

-23%
 Bọ thép khóa đai chữ nhật đúc cho dây lashing 40mm ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ nhật đúc cho dây lashing 40mm ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,650,000₫ 2,150,000₫
-32%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 13mm 3.3 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 13mm 3.3 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,250,000₫ 1,850,000₫
-32%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 16mm 3.5 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 16mm 3.5 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,250,000₫ 1,850,000₫
-32%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 19mm 4.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 19mm 4.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,250,000₫ 1,850,000₫
-32%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 25mm 5.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 25mm 5.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,250,000₫ 1,850,000₫
-43%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 25mm 6.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 25mm 6.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,050,000₫ 1,850,000₫
-38%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 32mm 6.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 32mm 6.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,150,000₫ 1,850,000₫
-32%
 Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 32mm 7.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Galvanized 32mm 7.0 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,250,000₫ 1,850,000₫
-23%
 Bọ thép khóa đai chữ U Photphated cho dây cotton 32mm ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Bọ thép khóa đai chữ U Photphated cho dây cotton 32mm ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,650,000₫ 2,150,000₫
-27%
 Dây đai composite 13mm CC40 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 13mm CC40 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,650,000₫
-27%
 Dây đai composite 16mm CC50 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 16mm CC50 ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,650,000₫
-27%
 Dây đai composite 19mm CC60 900 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 19mm CC60 900 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,650,000₫
-27%
 Dây đai composite 19mm CC65 1000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 19mm CC65 1000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,650,000₫
-22%
 Dây đai composite 25mm CC85 1500 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 25mm CC85 1500 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,550,000₫
-22%
 Dây đai composite 25mm CC89 2000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 25mm CC89 2000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,450,000₫ 1,850,000₫
-22%
 Dây đai composite 32mm 2700 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai composite 32mm 2700 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,550,000₫
-26%
 Dây đai cotton 32mm CL105 2300 DaN tiêu chuẩn Đức ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai cotton 32mm CL105 2300 DaN tiêu chuẩn Đức ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,450,000₫ 1,950,000₫
-48%
 Dây đai Polyester lashing 50mm 2000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai Polyester lashing 50mm 2000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
800,000₫ 1,550,000₫
-38%
 Dây đai Polyester lashing 50mm 5000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dây đai Polyester lashing 50mm 5000 KG ( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
1,210,000₫ 1,950,000₫
-31%
 Dụng cụ tăng dây đai composite 32mm - 50mm CE( đã bao gồm VAT ) FREESHIP Dụng cụ tăng dây đai composite 32mm - 50mm CE( đã bao gồm VAT ) FREESHIP
3,810,000₫ 5,550,000₫